Honza Pohunek aneb P?ebral  

prebral@seznam.cz

Tohle je u? n?kolik?t? inkarnace m?ch osobn?ch str?nek. Slou?? p?edev??m jako takov? webov? vizitka plus ?lo?i?t? r?zn?ch ve?ejn?ch materi?l?, kter? je dobr? m?t na jednom m?st? a kter? se mi nechce sv??ovat p??mo Webu 2.0 zu??c?mu v?ude okolo.

Nikdy jsem neum?l moc popisovat s?m sebe (i kdy? jinak mi to ?van? docela dost), ale na ?vod by se asi slu?elo aspo? p?r such?ch ?ivotopisn?ch dat. Narodil jsem se v roce 1981 v Praze, kde jsem taky str?vil v?t?inu ?ivota. Po gymn?ziu jsem vystudoval archeologii a etnologii, v sou?asnosti pracuji v N?rodn?m muzeu, kde je mne mo?n? nej?ast?ji potkat v depozit???ch a knihovn? N?rodopisn?ho muzea v zahrad? Kinsk?ch. Ob?as n?co nap?u a ob?as mi to i n?kdo otiskne, a? u? jde o texty v?n?j?? nebo o beletrii. Na studia jsem ale je?t? ?pln? nezanev?el a postgradu?ln? se te? v Praze na FF UK zab?v?m pov?stmi, kter? se vztahuj? k ruin?m a opu?t?n?m a opou?t?n?m m?st?m obecn?.

Kdy? zrovna nesed?m doma a ne?kleb?m se do monitoru, b?v? mne mo?n? potkat n?kde v les?ch nebo pod zem?. Nejsem ortodoxn? tramp, ?ern? a ?ed? (o prou?kovan?m py?amu nemluv?) jsou mi stejn? dobr? jako zelen?. Ale n?jak? ten vztah k p??rod?, krajin? a putov?n? jsem si za ta l?ta vyvinul.

Obsah:

Texty plus minus seri?zn? (?l?nky, diplomky, recenze, publicistika...)
Beletrie (knihy, pov?dky...)
R?zn? (v?b?r star??ch v?c? z minul?ch verz? webu, neaktualizov?no)
Odkazy (na p?r sp??telen?ch a zaj?mav?ch str?nek)

Aktuality:

leden 2013: do seznamu knih dopln?ny KAMky o technick?ch pam?tk?ch, kter? jsme psali s Belmondem. P?idal jsem taky hromadu ?l?nk? z posledn?ho roku a p?l, p?ev?n? na trampsk? t?ma.

kv?ten 2011: dopln?na moje leto?n? (by? datem naps?n? trochu star??) trapsaveck? pov?dka

duben 2011: p?id?n ?l?nek o dvou pozapomenut?ch star?ch d?ln?ch d?lech v Orlick?ch hor?ch psan? s R. Pokorn?m

z??? 2010: kone?n? vy?li Temn? ilumin?ti.
 

Facebook

Flickr

see this here beatboth.Wiht 80% Discount replica watches USA seller.For Women And Men https://www.wannareplica.com/.At Discount Price www.rolexreplica-watch.com.moved here https://www.replica-watches.es.On Our Website https://buy-swisswatches.com.com/.well-known who sells the best replica watches.More details about fake rolex watches.professional luxury replicas watches.45% off perfect watch.Different Manufacturers replica watches.great post to read stockmarketwatches.check out the post right here https://www.engineeringwatches.com/.Cheap patek philippe replica.hop over to these guys https://www.businesstagheuer.com/.Sale franck muller replica.the newest replica watches.go now pussywatches.try this web-site insurancetagheuer.