Božena Čvančarová

Božena Čvančarová, doktorka historických věd a archeoložka, působila po dlouhou dobu v okolí střediskové obce Komaškov, kde rozpoznala jedinečnou paleolitickou industrii ze štípaného obsidiánu, kterou nazvala komaszkien. Komaszkien však nepřežil soudobé paradigma, neboť byl identifikován panem Brůnou, kopáčem studní v Komaškově, jako střepy z lahve po bylinném likéru dr.Včely, vyráběném začátkem 20.stol. v licenci Starckových chemických závodů.