Koala badenská Braschova (coala badenica Braschi)

Nejnovější přírůstek do seznamu vědě známých vačnatců, koala badenská braschova, je z celé řady důvodů unikátním živočichem, ačkoli její podoba zůstává zahalena tajemstvím.Identifikována byla vysloužilým letcem Otto Braschem podle specifických vegetačních příznaků na bukovo-habrových porostech v okolí Baden-Badenu. Tímto objevem byla iniciována série výzkumů na této lokalitě, jejichž cílem bylo odchytit tohoto živočicha ve volné přírodě, pozorovat jeho chování a provést nezbytnou analýzu jeho anatomie.Během výzkumu o trvání deseti let se však nepodařilo těchto primárních cílů dosáhnout, ba ani koalu badenskou Braschovu vyfotografovat. Zato však byla sebrána celá řada vzorků, počínaje ohlodanými větvičkami, trusem, chlupy a odpadem po běžných denních činnostech koaly a konče záznamy jejích zvukových projevů a sebraným mysliveckým folklorem, ve kterém hraje tento tajemný živočich významnou roli. Z těchto pramenů pak bylo možné podobu koaly badenské Braschovy a její životní cyklus částečně rekonstruovat.

Koala badenská Braschova vstává ráno v sedm hodin třicet dva minut, zkonzumuje svačinu dr.Moritzkeho, vykálí se do klobouku prof.Rauscheho ve chvíli, kdy je sám zaměstnán obdobnou potřebou, odnese do svého doupěte část písemných záznamů z předchozího dne a tam na nich odpočívá do třinácti čtyřiceti.Poté vyleze na blízký strom a ohlodává tam větve. Tato činnost je, jak vyplývá z výzkumů dr.Unglücklicha (), velmi destruktivní a padající větve navíc ohrožují všechny osoby v blízkém okolí.Když je nasycena, zalézá zpět do doupěte a odpočívá do soumraku. Po západu Slunce se opět vykálí do klobouku dr.Rauscheho, znehodnotí svými špinavými drápy expediční večeři a po zbytek noci až do pěti hodina dvaceti minut ráno se páří, vydávaje při tom skutečně nechutné zvuky naprosto znemožňující spánek v okolí až deseti km.

Jak již bylo uvedeno, obrazová dokumentace získaná expedicí je sporá a lze ji omezit jen na jeden náčrt z pera prof.Rauscheho.Slovní popisy se liší - na počátku je líčena jako roztomilé chlupaté a bystré zvířátko, dokládající úžasnou tvořivost Přírody, ke konci pak jako "ten hnusnej debilní posranej škodolibej parchant, co nenechá slušnýho člověka ani vyspat a ke všemu se tak blbě tlemí".

Sporné výsledky výzkumu přivedly World Wildlife Foundation k zásadnímu rozkolu.Neboť se jedná o živočicha, který se vyskytuje jen na jednom místě na světě a v malém počtu exemplářů, měla by se koala badenská Braschova stát předmětem přísné ochrany.Tomuto návrhu však oponují účastníci expedice, kteří dávají dohromady druhou, tzv.trestnou výpravu za účasti Mezinárodní Asociace Vycpavačů a pytláckého spolku Baden-Baden.Už účast těchto kontroverzních skupin na výzkumu budí mezi ostatními zoology silnou nelibost, navíc účastníci původní expedice nedokázali grantové komisi objasnit, na co potřebují osmdesát dva nádrží napalmu a tři kulomety "Maxim vz.205". Tvrzení, že napalm je určen na pohon expedičních vařićů nelze brát vážně.

Další záhadou okolo koaly badenské Braschovy je důvod, proč je místními myslivci nazývána "der Fleischmesserbär", což v mśitním překladu znamená něco jako "ten-medvěd-sekáček-na-maso".Podrobnější objasnění tohoto pozoruhodného folklorního označení nebylo možné získat, neboť všichni tázaní lesníci jevili značne známky nervozity a odmítali vypovídat s odůvodněním, že mají rodinu a navíc nechtějí přijít o dva zbývající prsty.

Počkejme si tedy na výsledky druhé expedice.