Myš Macháčkova (řečená vostrá)

Nenápadný živočich, žijící převážně v opuštěných depozitářích. Její hlavní složkou potravy jsou krabice od banánů a sáčky s archeologickými nálezy.V případě napadení se brání kotoučovou pilou.