Sekera vyjících démonů +5 (též známa jako "Sumlorkova kosa")

Legendární artefakt, zanechaný dávnou, dnes již zapomenutou civilizací.Ležela v doupěti ledového draka Helmuta von Krupkeho, odkud ji ukradl proslulý Sumlork, trpasličí berserker.Na svých cestách ji mnohokrát využil když bylo třeba svrhnout samozvané císaře, zahubit nesmrtelné nekromanty, vyhubit klany loupeživých skřetů nebo naporcovat trpasličí chleba od maminky.Vypráví se, že dnes leží v Sumlorkově hrobce zaseknutá do jeho lebeční kosti. Budiž tento pŕíběh varováním těm, kteří používají svých magických artefaktů k opékání buřtů, házení do dálky, štípání dříví a těžbě kamenného uhlí.