Úplně na konci Diabasové štoly stojí Buddhův kříž. Pokud se prý nasvítí ze správného úhlu, je možné na stěně za ním spatřit meditujícího Buddhu s učedníky...nikdy se mi to nepovedlo, snad protože lidé pořád přidávají nové kamínky. Jednou, když jsme sem přišli, stála tady a u Hagena čerstvě zapálená svíčka...ve štolách jsme cestou ale nikoho nepotkali.


ZPĚT