"Když měsíc došel tak vysoko, že jeho paprsky dosáhly dna lomu, utichlo tam harašení kamenů a cinkot lopatky. U skalní stěny se černala jáma, ne nepodobná hrobu. Jim naposledy přejel prsty po strunách kytary. Potom ji opatrně zabalil do celty a téměř něžně položil na dno jámy. Rukama na ni začal vkleče shrnovat hlínu a drobné kamení. Nad zasypanou jámou navršil malou mohylu z šedých kamenů a vztyčil prostý dřevěný kříž."

-Laco Lahoda, Pověsti Ameriky

 

Už prosvítá           
stínů svíčka,
neslezeš.

V mechu dvě větvičky
napříč
napjatá struna.
 

Hančin kříž v lomu Jižní kříž...podle pověstí je zde na památku zmizelé dívky Hanky pohřbena kytara. Samotný lom je nevelký, voní tlejícím dřevem a mokrými skalami...a zvláštním smutkem.


ZPĚT