"V dálce před sebou spatřili podivnou postavu. Rychle se k ní blížili a najednou viděli, že je to muž v dlouhém plášti. S hrůzou si uvědomili, že přehazuje výhybku, tu poslední před šachtou. Muž musel mít obrovskou sílu, protože zarezlou pákou pohnul bez nejmenší námahy. Na okamžik zírali do rozšklebené ďábelské tváře a pak si vozík zatancoval na výhybce a nezadržitelně se řítil po prostřední koleji šílenou rychlostí k šachtě."

David Kaifoš, Nové pověsti Ameriky

 

Stojovna u Malé Galerie patřila k výtahové šachtě, jejíž plot je na fotografii vpravo. Tohle místo je jedním z těch s delším seznamem jmen lidí, kteří zde podle pověstí i vzpomínek pamětníků zemřeli nebo se zde zranili...ať už pádem shora, nebo do dolního nehlubokého, ale zákeřného pokračování šachty ve štolách u Ostrůvku.


ZPĚT