V úplné tmě se doštrachal do slepé štoly, která ústila do lomu nedaleko chaty. Došel až na konec a vztekle praštil zají­cem o zem. Potom začal poskakovat, aby se trochu zahřál. Vůbec to nepomáhalo. Sedl si tedy na pytel, schoulil se do klubíčka a pokoušel se usnout. Snažil se vsugerovat si, že sedí v teplé chatě, ale neodbytně se mu vkrádala na mysl představa pečeného zajíce a z hladu se mu dělalo mdlo. Zimu tím stejně nezahnal.

Laco Lahoda, Pověsti Ameriky

 

Konec Šamotové štoly. Podle L.L. tu kdysi měl někdo ustláno na jednoduchém loži, v jednom z míst, kam málokdy někdo zavítá, pokud jej vůbec v lese najde a odváží se slézt dolů...kdysi, v dobách, kdy se kolem děly zvláštní věci.


ZPĚT