Úzký a nízký průlez do Supího lomu byl v nedávné době patrně nejutajenějším vstupem do systému Hlavní štoly. Dnes je už také uzavřený.


ZPĚT