"První nevydržela stará výdřeva. Pomalým, téměř neznatelným pohybem se trámy prohnuly. V následujícím okamžiku praskly a sesuly se k zemi. Hromové zadunění zahřmělo štolou a tisícitunová masa stropu se zhroutila. Obrovské balvany zavalily chodbu. Táhlé dunění zaniklo v dáli. Nastalo ticho.

Ale tma ještě nebyla. Baterka člověka za závalem svítila dál. Štola trpělivě čekala na tmu. Věděla, že se dočká. Co je pár hodin proti věčnosti..."

Laco Lahoda, Pověsti Ameriky

 

Trať se ztrácí pod závalem Specialistů...kdysi tu byla chodbice, kterou jeskyňáři pronikli z lomu do této části štol. Ale tahle část štol má skutečně ráda ticho a tmu.


ZPĚT