Aleš Machatý-Prášek

Božena Čvančarová

Domov důchodců v Horním Chřástalově

Kliment Bárta

Koala badenská Braschova

Korela dlaskozobá

Myš Macháčkova

Operace "Shimmering Reindeer"

Puchýřník západonilský

Rosomák Neustupného

Sekera vyjících démonů