Anomálie jsou podivné jevy převážně fyzikálního a magického charakteru. Ačkoli se nejedná v pravém smyslu o živé bytosti, mohou být značně nebezpečné. Anomálií existuje značné množství, proto si uvedeme jen ty nejčastější. Absolutní rovina je prolnutím ideálního vesmíru geometrických tvarů s vesmírem naším. Je možné narazit na ni pouze při snížené viditelnosti, například v noci nebo za mlhy. Tato se jeví jako naprosto rovná plocha, kterou též v tuto chvíli je. Jakmile se ovšem její poznatelnost zlepší, ať už ráno nebo ještě během noci, dojde k narušení křehké kvantové rovnováhy a převládnutí našeho nedokonalého vesmíru, neboť mozek pozorovatele není schopen skutečně identifikovat dokonalé geometrické těleso a protože se na jednom místě nemohou vyskytovat oba vesmíry, převládne ten, který je možné poznat. Nešťastník se tak rázem ocitne na neskutečně hrbolaté ploše, svahu se sklonem šedesát stupňů a podobně. Absolutní rovina byla prvně zaznamenána na Prvním PřímAura metropolitidaém Pochodu na Blaník. Anomálie magnetickonavigační  mohou souviset s poruchami časoprostoru a jsou spíše důsledkem anomálií ostatních. Za nejtypičtější lze označit místa, kde dochází k dysfunkcím buzol a kompasů. Aura metropolitida je doposud nevysvětleným jevem, může jít o jev blízký polární záři, zbytkovou radiaci nebo prostou hromadnou autosugesci přihlížejících. Projevuje se jako záře nad obzorem vydávaná elektrickým osvětlením tam se nacházející obce. Bohužel pro ty, kteří se podle ní snaží zorientovat nebo se dokonce jejím směrem vydají, se vyskytuje pouze na místech, kde žádné odpovídající osídlení není. Zblízka nebyla zkoumána, protože než k ní někdo přes neschůdné pustiny a temné lesy stačí dojít, zastihne ho ráno (v tom lepším případě) nebo smrt vyčerpáním, sežráním a podobně (v tom druhém případě). Aura metropolitida je jednou z anomálií, které postihly účastníky dnes již legendárního Brdy harcu, odehrávajícího se v Babeckém trojúhelníku, oblasti zvýšeného výskytu anomálií na Brdech-Hřebenech. Protože je dnes naživu již jen malý počet účastníků této akce, necháme pro výstrahu mladším generacím hovořit kolektivního pamětníka: „...no tak jsme šli z Řevnic na Babku, 506 m.n.m., je to v námořnický, tak abysme to měli podepsaný. Tam sme došli eště v pohodě, nechali si to vod Juta podepsat a pak sme šli dál na Skalku, kde mělo bejt nějaký sklepení, kde se dá spát. Jenomže se setmělo. Jut pořád ved a že je to už prej kousek. Jenomže časem nSpinnerám začalo bejt divný, že deme nějak dlouho (viz. Časoprostorové deformace) a že ty značky nějak neseděj (viz. Značka přelétavá), takže sme se zkusili zorientovat podle světla Prahy (viz. Aura metropolitida) a podle buzoly (viz Anomálie magnetickonavigační). Ušli jsme ještě několik kilometrů a pak sme narazili na nějaký dráty. Tak sme šli podle těch drátů a našli sme nějakej pěknej převis, kde se dalo spát. No a ráno, když Zkoumal s Přebralem, budiž jim za to nehynoucí dík celého oddílu, ba co dím střediska, na věky věků, vylezli nahoru nad ten převis se snídaní, byla tam cedule Babka, 506 m.n.m. Já myslim, že sme si tu cestu mohli ušetřit. Von ten sklep na Skalce je stejně zatopenej. Dostanu teď těch deset korun, co ste mi slibovali? Jakejch pět??!!!“. Nejrozšířenějšími a nejrozmanitějšími anomáliemi jsou Časoprostorové deformace, rozličné poruchy vesmírného kontinua, místa, kde čas plyne pomaleji nebo rychleji, kde na mapě malé oblasti zabírají ve skutečnosti obrovskou plochu nebo kde jsou spojené dvě od sebe vzdálené lokality. Zvláštními případy časoprostorových anomálií jsou Spinner (z anglického spin), drobná porucha, která je schopna vychýlit vás ze směru nebo dokonce obrátit aniž byste si toho povšimli, a Teleport. Teleportace je jev, kdy dochází k přenesení Teleportobjektu na jiné místo, ať už rozložením na atomy a opětovným složením, nebo prostě změnou pozice v časoprostoru z jednoho bodu na druhý bez fyzického překonání vzdálenosti mezi nimi. Některé bytosti (například Echo a dědeček Hříbeček) jsou schopny teleportace od přírody, k teleportaci ostatních obvykle dochází vstoupením do teleportu, místa, kde k nějakému druhu teleportace dochází. Objekt teleportace pak může být přenesen na jiné místo, v lepším případě vcelku. U řady teleportů nemusí být teleportován každý, je možné, že vaši kamarádi nebezpečným místem projdou bez úhony a vy zmizíte a objevíte se v doupěti nějaké obludy, která si z číhání na druhé straně teleportu udělala dobrou živnost. Některé magické teleporty též pronásledují svoje oběti.