IntiBuzeriBohové ovlivňující tento oddíl jsou zatím známi čtyři. Buzeri je starý Incký bůh desorientace. Ovládá mnoho podob, z nichž nejoblíbenější je "starý pán, který vám rád poradí cestu". Nezaslouží si být uctíván. Inti je taktéž Inckým bohem. Zabývá se výhradně Sluncem a proto je možno jej uctívat k oslabení Peruna. Zatímco Buzeri a Inti jsou bohy aktivovanými táborem "Inti", Perunovu pozornost jsme na sebe přivolali "Mokrem na Tursku". Jde o staroslovanského boha blesku a hromu, v naší době ovšem rozšířil svůj vliv na bouřky a déšť vůbec. Rozběhnutý tábor vyhledá do pěti dní, pokud jej opustíte na putování, zastihne vás již v noci. Jako všichni bohové je tím silnější, čím víc na něj věříte (z čehož též vyplývá, že pokud na Perunnějakého boha narazíte, Pádlíkje lepší nechat si to pro sebe), takže po jedné vhodně načasované bouřce, kdy v něj uvěří celý oddíl, prší obvykle již celý tábor. Peruna lze přivolávat Perunovým znamením, což je amulet dostupný jen několika starým členům, rouháním a především zpíváním písně "Dál tou vodou". K přivolání deště stačí, aby zpíval jen jeden člověk, po hromadném pění na přepadu v roce 1997 následovaly záplavy na Moravě. Vodu již spadlou v řekách tekoucí a vodáctví vůbec ovlivňuje Pádlík. Před každou vodu by měl být uctěn následujícím rituálem: Celý oddíl si klekne na jedno koleno do kruhu  čely k sobě, opře pádla o zem, kýve s nimi a zpívá "Pádlíku, ty kluku, nenech nás vyklopiti se ani utopiti se, děkujem."