Divá orbaDivá orba vyskytuje se převážně na Oravě, může však zasahovat i jinam. Částečně se podobá divé honbě, je však mnohem nebezpečnější - neuchrání vás ani ulehnutí na zem, neboť budete rozoráni. Divá orba se totiž sestává výhradně z démonických, nikým neřízených (lidové zkazky ovšem popisují i kostlivci řízená zjevení) traktorů. Nechoďte do hory, uslyšíte-li temné burácení jejich motorů, které věští smrt, jen ráno se můžete zajít podívat na monstrózní stopy kol vyryté  mezi borůvčím na úzkých horských pěšinkách.