Hans Hagen ve své domovské štole č.14Hans Hagen žije (?) v opuštěných štolách a lomech Amerik v Českém krasu. O jeho původu a zlých činech se traduje řada strašidelných pověstí u trampských ohňů, což je pravděpodobně způsobeno tím, že trampové tvoří většinu jeho obětí. Národností je Němec a kdysi byl vojákem wehrmachtu, SS-mannem nebo dozorcem nad vězni pracujícími v lomech. Po válce se uchýlil do štol, kde začal škodit. Je možné přisoudit mu řadu smrtelných úrazů, vražd, zmizení, přeřezaných lan, závalů a jiných podobných podzemních legrácek. V jedné ze štol se nachází kolejnice, na kterou je možno zabušit a Hagena tak přivolat, podobnou funkci má mít zvoneček někde v blízkých lesích, jehož poloha není známa, protože kdo ho našel, ten už nám nic nepoví. O tom, zda jde o uprchlého zločince, zabudnutého vojáka nebo nemrtvého se spekuluje, s postupem času převažuje nemrtvá teorie.