JeskyňářiJeskynní potvory žijí v jeskyních. Nejsou příliš prozkoumané a proto si se zmíníme jen krátce. Netopýři jsou malé okřídlené myši, orientující se pomocí ultrazvuku, který můžete slyšet, pokud jste pohlaví mužského. (Chá chá, řekl by Nelson ) Netopýr růžový obývá nejspodnější patra jeskyň, odkud telepaticky ovládá většinu ostatních tvorů. Díra mobilní jest propast, stihající své oběti, balvan mobilní jim uzavírá cestu. Sliz klouzavý a sliz lepivý se vyskytují na stěnách a škodí způsobem, vyplývajícím z jejich jména. Hlen zelený padá na oběti ze stropů a rozpouští je během šesti kol. Doporučuje se spálit jej, a to raději rychle. Panetopýr vypadá zvenčí jako netopýr, visí na stropě a nechává se obdivovat, ale zevnitř vyhlíží úplně jinak. Macaráta nikdo ještě neviděl, ale všichni o něm pořád mluví. Lidé asimilovaní do jeskynního prostředí se zovou jeskyňáři. Mají často kvalitní vybavení, jsou špinaví a někdy vyhánějí civilisty z jeskyň ven. Jindy naopak mohou být poměrně přátelští. Občas je možné nalézt v jeskyni i jeskyňáře mrtvého. V tom případě si dejte pozor na to, co ho zabilo a pokud jste si jistí, že ho nebude chtít vrátit, půjčte si od něj jeho vybavení. Spíše historické podzemí obývají užiteční permoníci čili permoni, malí mužíci ve starém hornickém kroji s lucerničkou, kteří osídlili tajemné hlubiny, kde mají své vlastní propracované důlní systémy. Pokud se k nim chováte slušně, budou se chovat slušně k vám a naopak. Zvýšený výskyt permoníků naznačuje možnost brzké katastrofy, obvykle požáru, závalu nebo objevení se jedovatých plynů.

 

 

Rozličné jeskynní potvory