Kulak na poliKulaci obývají výhradně  venkov. Živí se obděláváním půdy a pivem, od něhož získávají velký břich. Čím má kulak větší pupek, tím je mezi kolegy ctěnější. Jako poddruhy (nikoli podruhy) rozlišujeme kulaka pravotočivého, levotočivého, arogantního a ukecaného. Zatímco první dva se liší jen tím, kterým směrem vám poradí cestu, kulak arogantní vás pošle někam a ukecaný se s vámi pokusí zapříst debatu.