Ochranář při potírání narušitelůOchranáři žijí výhradně v CHKO, NP, rezervacích a podobně. Jsou to osamělí lovci, obrostlí tmavým vousem, kteří dokáží vyhledat rozdělaný oheň na značnou vzdálenost a během okamžiku se s jeho příčinou vypořádat. S nocováním ve volné přírodě jsou neslučitelní, jejich výskyt je však celkem řídký.