Sobr. Je Rogers.Sobroidi se všichni vyvinuli ze Sobra. Tento záhadný organismus lze nejlépe popsat jako asi třináctileté mládě člověka (tzv. dítě) s kopýtky, rychle se otáčejícími parohy, s jejichž pomocí může létat, dvěma boulemi na tvářích, střílejícími vyšší funkce nervové soustavy dočasně paralyzující blesky a těžkou lehkou mozkovou dysfunkcí. Sobrovo jednání je nevypočitatelné, dá se považovat za nebezpečného. Mezi dvěma jedinci se utvářejí neviditelné „sobroidní linie“. Kdokoli tuto (imaginární?) čáru překročí, ztrácí jeden bod IQ. Pokud se srazí dva sobři, dojde k děsivému výbuchu, který smete vše živé i neživé v okruhu alespoň 500m. Srazí-li se sobr s jiným sobroidem či dva jiní sobroidi mezi sebou, bývá výbuch menší. Poté, co U2 dal slovo „sobr“ do klatby a její porušování trestal razítky, vznikly spontánně dva další druhy, sopfín a sobronoh Červánkův. Oba noví sobroidi jsou podobní sobrovi, ale jejich vnější znaky jsou zakrnělé a lze je považovat za méně nebezpečné. Na sobroidy je mnoha roztodivnými způsoby vázán Svoboda Jiří, bývalý člen oddílu Argo. Nemá sice žádné výrazné sobroidní znaky, ale chováním podobá se sobru. O jeho působení v oddíle se vypráví mnoho zkazek, kupodivu pravdivých, které vám rád poví někdo, kdo ho pamatuje. Odešel, když mu nebylo umožněno stát se po Červánkovi bocmanem.