SwizaSwiza zjevuje se v dobách zlých v okolí Kašperských Hor. Vypadá jako velmi stará žena oděná ve zvířecích kůžích a s parohy. Vypráví se, že zde žije již od pohanských dob. Setkání s ní přináší neštěstí.