X-01 byli zjištěni v latríně během tábora roku 1996. Jejich označení je prozatimní, doposud nebyli prozkoumáni. Podobají se spermiím, jsou však asi 5 cm dlouzí (i s ocáskem). Nepohybují se příliš rychle, ale napadají ostatní organismy. Dosavadní teorie, označující je za nové močkoidy nebo larvy hovad nebyly pro nedostatek informací potvrzeny ani vyvráceny.