Čarodějnice - obvyklé typyČarodějnice znáte dobře z lidové slovesnosti. V poslední době došel tento obraz jen několika drobných změn: 1) Častěji můžete, nejobvykleji na keltských a posthipíckých srazech a „duchovních“ obchodech a knihkupectvích potkat wiccovské a newageové čarodějnice, zabývající se vším, co jen trochu smrdí mystikou. 2) Ubylo klasických venkovských vědem, znalých bylinek a folklórního zaříkávání. 3) Ukázalo se, že čarodějnice nemusí být ani stará, ani ošklivá, ani zlá. Opatrnost se však doporučuje, mnohé staré dosud lpí na starých zvycích a chaloupkách z konzumního pečiva a mnohé mladé čtou nejraději Necronomicon a Hrátky s čerty.