MyslivecMyslivec se vyskytuje ve dvou formách. První z nich je zeleně oblečený humanoid s flintou a kloboučkem. Žije v lese a po hospodách. V lesích staví posedy, dřevěné budky různé kvality a velikosti, z nichž střílí na vše živé větší než myš v dohledu. Obvykle  též vlastní tzv. hájenku, kde chová psy a drobné zvířectvo. Nejnebezpečnější je v období honů, kdy se přemnožuje, postupuje porostem a v amoku zabíjí vše, co se hýbe ( obvykle jiné myslivce ). Jinak je nepředvídatelný - může jít o bodrého strýce, kterému jde zvěř na ruku i ochranářského fanatika mongolského původu s koněm. Druhá forma je kapalná, zelená, alkoholická a v podstatě neškodná.