Pedagogové na válečné výpravěPedagogové obecně bývají nepříjemná čeládka. Drží lidi po celé mládí v omšelých budovách zvaných školy, kde se zabývají výkladem nedůležitých skutečností a omylů, šikanováním svých obětí a černou magií. Ve volné přírodě se vyskytují jen o sabatech a školních výletech. Ti, kteří vás neznají osobně, tj. nikdy vás neučili, jsou obvykle méně nebezpeční. Většina pedagogů jsou ženy, často čarodějnice různého přesvědčení, obvykle však inklinující spíše k černé magii. Za nejnebezpečnější bývá považován pedagogický sbor z Josefské 7 , GJN, obecně nebezpečná je však většina škol a to i soukromých. („Jsme PORG. Budete asimilováni.“)