Texty plus minus seriózní

Tady jsou k nalezení výběr z těch významnějších školní prací, dále pak nějaké ty články, recenze a podobně. Doplnil jsem to ještě o všelijaké popularizační texty, třeba ty, co jsem kdysi psával do VTM. Podrobnější komentář, je-li potřeba se nachází u jednotlivých odkazů. Není toho mnoho, jsem totiž líný jak veš.


1) Školní práce

Pohunek, J. 2002: Zvířecí symbolika v evropském pravěku. Bakalářská práce. Západočeská univerzita – Fakulta humanitních studií – Katedra archeologie:Plzeň
Bakalářka ze studií archeologie v Plzni, takový souhrn toho, jaká zvířata byla převážně zobrazována v různých pravěkých kulturách. Týká se to zejména těch kultur, které se vyskytovaly na našem území, ale nějaké ty podkapitoly třeba o paleolitickém umění obecně tam samozřejmě taky jsou. Text je v .rtf, stránkování by mělo odpovídat tištěné verzi, jenom tam chybí ty titulní stránky.

Pohunek, J. 2004: Pravěké osídlení na Křivoklátsku a Rakovnicku. Diplomová práce. Západočeská univerzita – Fakulta humanitních studií – Katedra archeologie:Plzeň
Přehled pravěku oblasti zhruba mezi dálnicí Praha-Plzeň, silnicí Praha-Louny, Ohří a Střelou. Vychází z databáze archeologických akcí ARCHIV, kde jsem jednotlivé akce dál dohledával a upřesňoval jejich lokalizaci, většina diplomky se pak zabývá pokusnou aplikací různých GISových metod na tahle data. Text je v .pdf, stránkování odpovídá tištěné verzi. Vlastní databáze není především kvůli ochraně lokalit součástí webové verze, ale je samozřejmě dostupná v Plzni nebo na nějak rozumně zdůvodněné požádání.

Pohunek, J. 2006 (revize 2007): Lomy Amerika – etnografie Země nikoho. Postupová práce. Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – Ústav etnologie:Praha
Plný text postupky o historii lomů Amerika, hlavně z té netěžební stránky. Práce je věnovaná především rekreačním aktivitám v lomech ve 2. polovině 20. století a snaží se postihnout zdejší mikrohistorii, motivaci a skladbu návštěvníků, dlouhodobé konflikty zájmů a problémy, charakter pomístních jmen a samozřejmě i folklór.  Verze, která je v .pdf tady na webu, neodpovídá zcela verzi odevzdané - doplnil jsem ještě pár informací a opravil nějaké ty drobné chyby.

Pražskou etnodiplomku doplním časem, objevila se nová fakta, která některé pasáže zpochybňují, a bude to chtít aspoň připsat doplňující komentář.


2) Články

Pohunek, J. 2007: Lomy Amerika – etnografie Země nikoho, in: Český kras XXXIII, s. 44-55
Článek shrnující základní informace z postupky.

Pohunek, J. 2008. Tábornické hnutí mládeže jako subkultura, in: Tomandl, M. (Ed.) Manuscripta ethnologica, s. 110-115; http://etnologie.ff.cuni.cz/doc/01_ME.pdf
Článek, který se zabývá některými tématy řešenými v diplomce, ale bez vazby na konkrétní organizace. Místy to nezní úplně tak, jak jsem to psal, jakýmsi nedopatřením do tisku přišel návrh korektur a ne jejich schválená verze, ale smysl by měl být zachován.

Pohunek, J. - Pokorný, R. 2010: Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) – dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách, in: Acta Musei richnoviensis Sect. natur. 17(1)/2010, s.1-9
Doplnění starších Pokorného článků o starých důlních dílech v Orlických horách. Moje je hlavně ta terénně - popisná část.


Pohunek, J. 2010: Specifika trampské pověsti, in: Národopisný věstník XXVII (69) - 2010/1-2, s. 33-55

Folkloristická sonda do světa pověstí od táborových ohňů.


Pohunek, J. 2011: Kultura trampů, in: Janeček, P. (Ed.) Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Národní muzeum - Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, s. 65-88

Příspěvek o trampingu do kolektivní monografie věnované současnému českému folklóru. Ku příležitosti výstavy "Nové pověsti české" v Národním muzeu v Praze.


Pohunek, J. 2011: A Century of Czech tramping, in: Folklorica. Journal of the Slavic and East European Folklore Association XVI, s. 19-41

Představení trampingu do amerického slavisticko-folkloristického časopisu Folklorica.


Pohunek, J. 2011: Konflikty českého trampingu, in: Historická sociologie 2/2011, s. 95-106

Článek do Historické sociologie zaměřený na boje trampsko-paďourské.


3) Zprávy a recenze

Pohunek, J. 2008: Krakonoš. Vyprávění o vládci krkonošských hor od nejstarších časů až po dnešek (recenze), in: Muzeum: muzejní a vlastivědná práce 46 (2), s. 54-55

Pohunek, J. 2009: Miroslav JELEN: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (recenze), in: Zprávy památkové péče 69 (5/2009), s. 407

Pohunek, J. 2010: Jan Krško, Meziválečný tramping na Rakovnicku (recenze), in: Český lid 97/2010, s. 111-112

Pohunek, J. 2011: Jan Kosatík: České snění (recenze), in: Historická sociologie 1/2011, s. 135-137

 


4) Popularizace a publicistika - články

V letech 2005 až 2007 jsem občas něco napsal do VTM. Články, které se mi podařilo dohledat, jsou níže, ale spíš jen pro zajímavost. Většinou se jedná o pracovní verze před korekturami, osekáním na rozumný rozsah a dalšími redakčními úpravami. No, a je to místy docela lajfstajl...

článek o GPS, cca 2005 (detaily už nevím)
článek o Meziříčském opevněném rajónu, cca 2005 (detaily už nevím)
Energie z Habanera, VTM Science 2/2006. (o jednom projektu na získávání energie z geotermálních vrtů)
Vstup zakázán, VTM Science 5/2006 + rámeček (o vojenských újezdech)
Znovuzrození páry, VTM Science 5/2006 (o plánech na výstavbu modernizovaných parních lokomotiv)
Zakázaná Praha, VTM Science 9/2006 (o pražském podzemí)
článek o podmořském robotu DEPTHX, cca 1. polovina roku 2007 (detaily už nevím)
článek o využívání chemických zbraní v dějinách, cca 1. polovina roku 2007 (detaily už nevím)
Zvednout štíty!, VTM Science 5/2007 (o ochraně vesmírných lodí)
Archeolog mezi ropáky, VTM Science 8/2007 (o vývoji krajiny Mostecka)
Podzemní továrny, VTM Science 1/2008 (o podzemních továrnách z druhé světové války)


Články psané do Puchejře.
Znáš tu trať, co jezdit po ní..., Puchejř 2/2009 (o amerických železničních pověstech)
Pověsti trampské, Puchejř 2/2011 (o trampských pověstech)


Články psané pro Okruh a střed.
Krajina, místa, čtení - Okruh a střed 2/2010 (text o vnímání krajiny a míst, nástin některých fenomenologických témat)

Nové pověsti pražské - Okruh a střed 4/2010 (o současných pražských pověstech)

Píseň doopravdy lidová - Okruh a střed 1/2012 (úvaha o lidové a zlidovělé písni, v rámci textů o Kapitánu Kidovi)

Konce světa kolem nás - Okruh a střed 2/2012 (o zanikajících místech a postapokalyptičnu)5) Popularizace a publicistika - knihy


S Milanem "Belmondem" Plchem jsme vydali trojdílného průvodce po technických památkách. První díl je věnován Čechám kromě Prahy a okolí, druhý Praze a okolí a třetí Moravě. Knížky jsou především souborem tipů na výlety doplněným různými zajímavostmi.